ตู้หยอดเหรียญค่าเข้าออนเซน

อริมะออนเซ็น กับโอจี้ซังใจดี

อริมะออนเซ็น คือแหล่งน้ำพุร้อนที่ได้รับความนิยมติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อยู่บริเวณแถบเหนือๆของโกเบ เป็นออนเซ็นระดับคุณภาพ แร่ธาตุมากมายต่างจากที่อื่น เพราะเป็นน้ำพุร้อนทีืมาจากใต้ทะเลลึก 60 กิโลเมตร ในขณะที่ออนเซนทั่วไปนั้น เป็นน้ำบาดาลที๋ถูกความร้อนจากปล่องภูเขาไฟใต้ดิน บ่อน้ำร้อนที่นี่จะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือบ่อเงิน และบ่อท่อง ซึ่งจะมีแร่ธาติที่ต่างกัน โดยบ่อทอง (金の湯)