Taylor Swift “ทำนม”หรือเปล่า

วันนี้ก็เป็นเหมือนทุกวัน ทำภารกิจต่างๆครบถ้วนได้เวลาบริโภคข่าวสาร แล้วก็ไปเจอข่าวนี้ครับ “Taylor Swift ทำนม” คือข่าวนี้มันดูเป็นจริงเป็นจังมาก ถึงขนาดด๊อกเตอร์ผู้เชี่ยญชาญด้านศัลยกรรมออกมาให้ความเห็น “It looks very nice and proportional,” said  Beverly Hills plastic surgeon Dr.