สำนวน Don’t Hold Your Breath

วันนี้ได้มีโอกาสอ่านข้อเขียนของ Halah Touryalai แห่งนิตยสาร Forbes เรื่อง “Don’t Hold Your Breath, Big Banks Will Not Be Broken Up” เป็นข้อเขียนที่น่าสนใจมาก เธอเขียนเกี่ยวกับการลดขนาดธนาคารใหญ่ๆ ให้เล็กลง ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐกำลังจะออกกฏหมาย ทั้งนี้มันสืบเนื่องมาจาก