Archive | October, 2012
เครื่อข่าย TOR

เทคนิคต่างๆ ในการพรางตัวในโลก Cyber

สมัยนี้โลกไซเบอร์ไม่ได้ มีความปลอดภัยเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากมีการคิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือ ในการเข้าถึงความเป็นตัวตนของคนบนโลกไซเบอร์ออกมามากมาย เราจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการพรางตัวเอง วิธีที่นิยมใช้ๆกันส่วนใหญ่ จะมีดังนี้ 1. โปรแกรมประเภท จำลองตัวเองเป็นพร๊อกซี่ (Proxy) 2. Free proxy, web proxy 3. Virtual private network (VPN) ถ้าไม่คิดมากเรื่องการพรางตัว แค่ต้องการจะทะลวงการปิดกั้นเวบของ ICT ก็ใช้แบบไหนก็ได้ใน 3 แบบนี้ แต่ถ้าต้องการพรางตัวด้วย เราควรจะเลือกแบบไหน ผมจะอธิบายการทำงานของแต่ละแบบให้เข้าใจดังนี้: 1. โปรแกรมประเภท จำลองตัวเองเป็นพร๊อกซี่ (Proxy) เช่นโปรแกรม Ultrasurf ตัวนี้เป็นที่นิยมมากในบ้านเรา การทำงานของเจ้าตัวนี้คือ จะจำลองตัวเองเป็น Proxy server อยู่ในเครื่องของเรา แล้วต่อเชื่อมไปสู่กลุ่มของ Proxy server ที่อยู่ภายนอกประเทศอีกที ซึ่งเส้นทางการเชื่อมต่อจาก Proxy จำลองไปหา Proxy นอกประเทศ จะทำการเข้ารหัสตลอดเวลา นั่นหมายความว่า ในทางทฤษฏีแล้วถ้ามีใครสมารถขโมยข้อมูลของเราในระหว่างทางไปได้ ก็จะไม่สามารถอ่านมันได้ […]

Read full story Comments { 1 }